Riscul este o componentă inevitabilă a oricărei afaceri sau activități dintr-o afacere.

Orice activitate pe care o desfășurăm în cadrul organizației noastre are un anumit grad de risc.  Măsura în care suntem dispuși să identificăm, să înțelegem și să ne confruntăm cu aceste riscuri ține de fiecare dintre noi. De cele mai multe ori însă, alegem să evităm această confruntare cu riscurile.

Ce este riscul?

Noțiunea de risc este sinonimă cu cea de activitate. Cu toate că, este prezent aproape oriunde în mediul de afaceri, de cele mai multe ori este dificil de identificat. Toate acele activități neprevăzute care pot influența afacerea noastră sunt dificil de recunoscut și mai ales de stabilit acțiuni pe baza lor, dar ne ajută să găsim o nouă perspectivă și noi opțiuni.

Dacă ar fi să dăm o definiție a riscului, acesta ar putea fi posibilitatea de a pierde, dar și de a crea oportunități.

La ce ajută analiza de risc într-o companie?

Cele mai multe companii mari au un departament de risc care veghează ca afacerea să fie în siguranță, iar în momentul în care apare o situație de risc toată lumea să fie pregătită și să știe cum să acționeze. În acest fel, impactul riscului asupra afacerii este mult mai mic iar activitatea poate fi reluată mult mai repede.

Riscul este un partener de nedespărțit pentru orice antreprenor. Planificarea oricărei activități are și o componentă de risc care trebuie neapărat luată în considerare pentru a putea evita diverse surprize neplăcute, dar aceasta este o activitate care este bine să o facem cu cea mai mare responsabilitate, altfel va fi un exercițiu de prisos.

Analiza de risc a unei organizatii - RGQ Consulting

Identificarea riscurilor

În analiza de risc a unei organizații, prima etapă este cea de identificare a riscurilor. 

Pentru a evita riscurile care pot apărea pe parcursul activităților, este nevoie să cunoaștem, să analizăm și să înțelegem contextul riscurilor, precum și cauzele acestora.

Identificarea riscurilor ne poate aduce următoarele avantaje:

 • Să conștientizăm care sunt acele riscuri care ne pot afecta afacerea;
 • Să înțelegem care este impactul lor asupra afacerii;
 • Să știm ce avem de făcut, pas cu pas, când apare o situație de risc;
 • Să identificăm care sunt punctele vulnerabile ale afacerii noastre;
 • Să stabilim ce măsuri trebuie luate intern pentru a reduce riscurile.

Clasificarea riscurilor

Vom lua în considerare două tipuri de riscuri:

 • Riscurile externe – aici putem lua în considerare riscuri de tipul: dezastre naturale (cutremur, epidemii, uragane, caniculă), competitorii, riscurile politice (mod de impozitare), riscuri comunitare (întreruperea furnizării de energie electrică, apa), riscuri de reglementare (suspendări ale autorizațiilor de transport, transferuri valutare), riscuri juridice,  riscurile financiare (credite, rata dobânzii)
 • Riscurile interne – sunt riscurile legate de neclaritatea obiectivelor și atribuțiilor, riscul tehnologic (fiabilitate), de producție (productivitatea), riscul dat de inovație și modernizare, gestionarea resurselor umane și materiale, riscuri de comunicare internă și externă, riscuri financiare (preț), riscul operațional (probleme de confidențialitate, fraudă, furt, erori de procesare/ distribuție, lipsa de personal, erori umane)

Analiza riscurilor într-o organizație

Odată ce am identificat care sunt riscurile care ne pot afecta afacerea, urmează analiza de risc. În această etapă, putem avea în vedere următoarele întrebări:

 • Ce reprezintă risc pentru activitatea mea?
 • Ce riscuri există?
 • Ce probabilitate există ca acestea să se producă?
 • Care sunt pierderile care rezultă din aceste riscuri?
 • Care sunt alternativele de rezolvare a situației de criză?

După ce am răspuns la cât mai multe întrebări de acest gen, vom analiza impactul lor asupra organizației noastre, având în vedere două aspecte: probabilitatea de apariție și impactul asupra afacerii.

Pentru probabilitatea de apariție putem folosi o scară de la 1 la 5, în care:

1 – rar;

2 – improbabil;

3 – posibil;

4 – probabil;

5 – sigur

Pentru impact, vom folosi o scară asemănătoare, în care:

1 – impact nesemnificativ;

2 – minor,

3 – moderat,

4 – major,

5 – catastrofic

Vom obține astfel o matrice de forma:

impactul riscurilor asupra organizatiei

Vom interpreta nivele de risc după modelul:

interpretarea riscurilor pentru companie

Pentru fiecare risc identificat de noi, vom analiza impactul  asupra organizației și probabilitatea de apariție:

influenta riscurilor asupra companiei si probabilitatea lor de aparitie

Odată identificate gradele de risc, vom stabili acțiunile necesare pentru a reduce riscul asupra organizației.

cum reducem riscurile in organizatie - RGQ Consulting

Acolo unde nu avem metode de control, putem propune și le vom transforma astfel în plan de acțiuni pentru reducerea riscurilor. Odată acțiunile întreprinse, vom face o nouă analiză a riscului și vom analiza riscul rezidual

analiza riscurilor intr-o organizatie - riscul rezidual

În cazul în care riscul rezidual este major, vom implementa măsuri separate de diminuare a acestuia.

Există 4 moduri de răspuns la risc:

 • Reducerea riscului
 • Evitarea riscului
 • Împărțirea lui cu o terță parte (de exemplu cu furnizori)
 • Acceptarea riscului

Pe baza informațiilor deținute, se creează un plan de acțiuni care are rolul de a ne oferi direcții în vederea alegerii celui mai potrivit răspuns la risc. Toate acțiunile implicate in acest plan sunt prioritizate. Strategia afacerii spune exact care sunt acțiunile critice cu care ar trebui să începem și care sunt punctele vulnerabile ale companiei.

Un beneficiu important al analizei de riscuri este că ne ajută să identificăm și oportunități de creștere sau dezvoltare a afacerii. Prin implementarea unor măsuri de reducere a riscurilor, putem să creștem afacerea. Dacă un punct slab al afacerii este relația cu furnizorii, prin stabilirea unor procese de evaluare a furnizorilor, a unor contracte avantajoase de ambele părți, vom putea crește afacerea și, totodată, reduce riscul de a rămâne fără materie primă. 

Nu putem ignora riscurile. Cel mai bun lucru pe care îl putem face este să le transformăm în oportunități prin care să ne ducem afacerea la un alt nivel. 

Sharing is caring!