Strategia unei organizații presupune luarea unei pauze de la activitățile de zi cu zi și vizualizarea afacerii din punctul A până în punctul Z. Acest proces implică analiza mediului de business, setarea obiectivelor și planificarea strategică.

Crearea unei strategii de afaceri te poate ajuta în poziționarea companiei ca lider de piață. Scopul principal al planificării strategice este de a conduce compania din starea actuală, la starea dorită printr-o serie de acțiuni tactice.

Ce este strategia unei afaceri?

Strategia afacerii este un plan sau o hartă, care stabilește obiectivele de business și acțiunile ce trebuie întreprinse pentru atingerea scopului final. Strategia joacă rolul unui ghid, care funcționează în mod optim doar în momentul în care este împărtășită cu întreaga organizație. 

Strategia unei afaceri nu ar trebui confundată cu planul de afaceri. Un plan de afaceri se referă la stabilirea obiectivelor pe termen scurt sau mediu și definirea pașilor necesari pentru a le atinge. Un plan strategic este de obicei axat pe obiectivele unei afaceri pe termen mediu și lung și explică strategiile de bază pentru atingerea acestora.

Planificarea strategica a unei afaceri

La ce ajută planificarea unei afaceri?

Investind în construirea unui plan robust, bazat pe instrumente puternice de analiză a mediului de afaceri, poate să te scutească atât de costuri financiare, cât și de costuri cu personalul sau de timp.

Planificarea afacerii îți permite să acționezi organizat, adoptând o perspectivă proactivă. În loc să reacționezi în mod constant la forțele exterioare aflate în afara controlului tău, poți face mișcări strategice, menite să contribuie la atingerea obiectivelor tale pe termen lung.

Planificarea strategică a unui business ajută la anticiparea scenariilor nefavorabile cu scopul de a oferi timp pentru luarea unor măsuri de precauție. Astfel, organizația ta poate ține pasul cu tendințele pieței, în timp ce rămâne informată și pregătită cu privire la factorii externi care îi pot influența activitatea.

Beneficii privind strategia afacerii

O strategie de afacere eficientă reușește să aducă organizația cu picioarele pe pământ, oferindu-i indicii cu privire la eventualele oportunități și amenințări. 

Iată care sunt cele mai puternice beneficii ale strategiei de afaceri:

Claritate și direcție de business

Strategia ajută la definirea planului de acțiuni și obiective, corelate cu direcția strategică. Este o metodă de comunicare a direcției organizației și ajută în luarea deciziilor. Mai mult decât atât, o strategie scrisă și comunicată eficient la toate nivelele, aduce claritate pentru toți cei implicați. 

Eficiență operațională

Fiecare companie are o cantitate limitată de resurse umane și financiare. Prin definirea exactă a activităților necesare pentru atingerea obiectivelor, un plan strategic te ajută să evaluezi costurile și mijloacele de alocare a resurselor în cel mai eficient mod. 

Mediu competitiv

Mediul de afaceri este dinamic și se schimbă într-un ritm rapid. Analiza punctelor forte, punctelor slabe și oportunităților companiei tale, te poate ajuta să treci peste situațiile dificile. Având o strategie bine pusă la punct, te ajută să răspunzi prompt la lansarea unui produs a unui concurent, la o actualizare tehnologică sau la feedback-ul unor clienți nemulțumiți. 

Stabilitate și longevitate

O strategie bună creează standarde și responsabilitate, oferind organizației un scop comun. Unitatea echipei îmbunătățește planurile operaționale și eficiența activității companiei. De asemenea, ajută la limitarea timpului petrecut cu gestionarea situațiilor de risc, ce necesită reacții controlate la schimbări neașteptate.

Simplifică procesul decizional

Fiecare afacere este întemeiată cu un scop, având o viziune și o misiune bine cunoscute de către liderul de business. De cele mai multe ori, însă, nu ajunge ca acestea să fie cunoscute de o singură persoană. Întreaga organizație trebuie să înțeleagă de ce fac ceea ce fac, iar strategia de business este instrumentul care concretizează aceste aspecte și ajută la luarea corectă a deciziilor.

Pași necesari pentru definirea strategiei

Pasi pentru strategia si planificarea afacerii - RGQ Consulting

Pentru a-ți poziționa afacerea cât mai eficient pe piață, ai nevoie de o analiză amănunțită, care să îți livreze informațiile de care să te folosești mai departe în crearea planului strategic. Să vedem care sunt pașii pentru definirea strategiei de business:

1. Definirea identității 

Definirea strategiei pornește de la cunoașterea identității firmei. Astfel, este bine să știm răspunde la următoarele întrebări:

 1. Care este viziunea organizației?
 2. Care este misiunea organizației?
 3. Care sunt valorile pe care organizația se bazează?

Știind unde vrei să ajungi pe termen lung, vei putea defini calea și pașii pe termen scurt. Se poate întâmpla să te abați de la drumul inițial din cauza situațiilor neprevăzute, însă, cu ajutorul unei strategii complete, abaterea va fi temporară. Așadar, cunoașterea viziunii, misiunii și valorilor organizației va ajuta la consolidarea fundației afacerii, ceea ce va permite urmarea planului și atingerea obiectivelor.

2. Analiza inițială

Această analiză implică înțelegerea cât mai aprofundată a afacerii tale, inclusiv modul în care funcționează pe plan intern, ce determină profitabilitatea acesteia și cum se compară cu concurenții.

Pentru a avea o imagine de ansamblu completă și obiectivă asupra poziției afacerii tale, poți folosi câteva metode eficiente de analiză. 

Analiza SWOT dezvăluie punctele forte și cele slabe ale organizației tale, precum și oportunitățile și amenințările de pe piață. 

Metoda PESTLE este un instrument util în definirea mediului companiei, prin analiza unor factori externi care pot influența activitatea firmei.

Analiza de risc ajută la înțelegerea riscurilor organizației, care pot împiedica atingerea obiectivelor propuse. Cunoscând riscurile, vei putea defini planul de acțiune pentru a le diminua sau evita. 

Analiza performanțelor actuale indică starea actuală a afacerii. Cu alte cuvinte, îți arată unde este afacerea ta poziționată în prezent, care este capacitatea sa și cât de bune sunt rezultatele obținute până acum. Aceste informații permit stabilirea unor obiective realiste ancorate în realitate.

3. Stabilirea obiectivelor

Pentru a ști de unde să pornești, ai nevoie de niște obiective de business clare, care să te ajute să îți îndeplinești viziunea. Acestea pot include lansarea unui produs sau serviciu nou, adoptarea unei strategii diferite de marketing, realocarea resurselor financiare sau penetrarea unei noi piețe din industrie. 

Un obiectiv SMART (specific, măsurabil, abordabil, realist, măsurabil în timp) te ajută să îți creezi o viziune mai clară, cu ținte realizabile și instrumente eficiente. Acestea oferă posibilitatea să îți monitorizezi progresul și să te motivezi pe parcursul implementării planului de acțiune. 

Dacă vrei să înveți cum să setezi corect obiectivele, citește articolul: ”Obiective SMART – ce sunt și cu ce mă ajută?”

4. Definirea modului de măsură

O strategie de business este eficientă doar dacă îți aduce creștere și câștig. Însă cum știi dacă implementarea acesteia a avut un impact pozitiv? Ai nevoie de niște indicatori de măsură. 

Măsurarea succesului se face prin intermediul unor KPI (indicatori cheie de performanță) relevanți pentru domeniul tău de activitate. Acesți indicatori sunt niște metrici specifici, pe care îi poți urmări ca să determini progresul asupra obiectivelor. 

5. Definirea planului de acțiune 

Un plan strategic este absolut inutil, dacă ajunge să stea prăfuit pe un raft. Tocmai de aceea, implementarea este, poate, cel mai critic pas al procesului de planificare. Este ceea ce transformă strategia de business într-un set de acțiuni de succes.

Planul în sine este despre CE și DE CE. Dar este la fel de important ca în implementare să se răspundă la CINE, UNDE, CÂND și CUM.

În această etapă este nevoie să îți împarți planul în acțiuni concrete, care să fie încadrate într-un calendar de implementare. Fiecare acțiune trebuie delegată către un responsabil, care să monitorizeze constant și să se ocupe de buna funcționare a acesteia.

Concluzii

Executarea unui plan strategic necesită disciplină și seriozitate. Pentru ca strategia să funcționeze, trebuie să iei în considerare următoarele aspecte importante:

 • Definirea rolurilor necesare în organizație;
 • Definirea responsabilităților și limitelor de autoritate pentru fiecare rol în parte;
 • Definirea proceselor necesare pentru fiecare rol și modul de măsurare al performanțelor;
 • Stabilirea obiectivelor în funcție de responsabilitățile fiecărui rol.

De reținut:

 • Obiectivele se definesc anual;
 • Se revizuiesc periodic (lunar/trimestrial);
 • Planurile de acțiune se ajustează în funcție de contextul economic pentru a putea atinge obiectivele;
 • Obiectivele NU sunt pentru CEO, ci pentru întreaga companie. 

Sharing is caring!