Prelucrarea datelor cu caracter confidențial

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Cine suntem

Suntem societatea S.C.CIOCO BRONZ SRL, cunoscută sub numele de RGQ Consulting cu sediul in Cluj Napoca, Strada Remenyik Sandor, Nr.4D2, CUI 38056726, numar de inregistrare la Registrul Comertului J12/5198/2017.

În conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 privind prelucrarea datelor cu character personal (GDPR), legislație europeană care obligă toate companiile care prelucrează date cu caracter personal să se conformeze cu aceste regului, in această secțiune te informăm despre politicile noastre în domeniul confidentialității și prelucrarii datelor tale cu caracter personal.

Astfel, in această informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal:

  • „noi/al nostru” înseamnă RGQ Consulting;
  • „terță parte” înseamnă altcineva decât noi sau dvs.; și
  • „partenerii RGQ Consulting” înseamnă RGQ Consulting și orice societate sau altă organizație cu care RGQ Consulting a încheiat un contract de colaboare, de prestării servcii sau cu alt obiect.

Numărul nostru de telefon de la sediul central este 0751036921 sau ne poți trimite un e-mail folosind adresa e-mail info@rgqconsulting.ro

Cum ne puteți contacta

Opinia ta este importantă pentru noi – dacă ai întrebări cu privire la informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal, ne poţi trimite un e-mail la adresa info@rgqconsulting.ro. Poți contacta responsabilul cu protecția datelor direct prin e-mail la adresa info@rgqconsulting.ro sau prin poștă sau curier la adresa RGQ Co0nsulting cu sediul in Cluj Napoca, Strada Remenyik Sandor, Nr.4D2, persoana de contact Gombos Ramona, tel. 0751036921, punând corespondența ta în atenția responsabilului cu protecția datelor.

În continuare te informăm despre politicile noastre privind confidențialitatea și protecția datelor tale cu caracter personal:

Politica privind Protecția Datelor

Politica de Confidențialitate

Politica privind Cookie-urile

Te rugăm să te informezi periodic accesând link-urile disponibile în această secțiune întrucât toate politicile noastre privind confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal vor fi actualizate constant.