Servicii

Credem într-un mod de învățare continuu, bazat pe practică care are la baza 4 pași:

 • Sesiuni de învățare la sediul firmei;
 • Suport continuu echipei în implementarea metodelor;
 • Analiză periodică a rezultatelor;
 • Îmbunătățirea modului de abordare, acolo unde este nevoie, pentru a obține rezultatele dorite.

Acest mod de abordare practic, bazat pe principiul PDCA are rolul de a implica și motiva angajații în implementarea metodelor de îmbunătățire. Ce înseamnă asta pentru tine? Schimbări mai rapide, implementate de către echipa ta sub directa coordonare și cu ajutorul nostru.

Consultanță ISO9001:2015:

Standardul ISO9001:2015 reprezintă o serie de cerințe pentru o organizație pe care aceasta trebuie să le îndeplinească pentru a fi certificată.

Consultanța ISO ajută organizațiile să documenteze, să implementeze și să mențină un sistem de management al calității eficient și adaptat nevoilor sale.

Multe organizații decid să implementeze un sistem ISO9001 deoarece este o garanți a calității pe care o oferă clienților, furnizorilor și partenerilor de afaceri. Pe de altă parte un sistem bine implementat duce la îmbunătățirea performanțelor, creșterea eficienței și creșterea profitului, îmbunătățirea calității produselor și serviciilor oferite, creșterea satisfacției clientului.

La baza sistemului de management al calității stau 8 principii de baza:

 • Orientarea spre client;
 • Leadership;
 • Angajamentul personalului;
 • Abordarea pe baza de proces;
 • Îmbunătățirea;
 • Luarea deciziilor pe baza de dovezi;
 • Managementul relațiilor cu părțile interesate

Consultanţa ISO ajută la însuşirea şi înţelegerea mai rapidă şi mai uşoară a cerinţelor standardului, la asigurarea respectării tuturor cerinţelor obligatorii, eficientizează munca internă a firmei şi asigură o implementare uşoară.

Serviciile de consultanță pentru certificarea sistemului de management al calității implică:

 1. Analiza inițială a organizației și a sistemului de management existent;
 2. Instruirea echipei de conducere și a conducătorilor de echipe privind Sistemul de management care urmează a fi implementat;
 3. Elaborarea documentației sistemului de management a procedurilor, proceselor și a manualului calității;
 4. Implementarea documentației în modul de lucru și instruirea operatorilor
 5. Audituri interne;
 6. Auditul de precertificare.

În funcție de durata alocată pentru implementarea sistemului de management al calității se stabilește un program al întâlnirilor și instruirilor. După fiecare întâlnire organizația primește un raport privind activitatea desfășurată și un plan de acțiuni.

După implementare sistemul de management al calității trebuie menținut și îmbunătățit. Serviciile noastre includ și monitorizarea periodică a sistemului implementat în funcție de necesitățile organizației de la câteva ore pe an până la 4-5 ore pe săptămână.

Vrei să afli mai multe?

Implementarea metodologiei și a gândirii Lean

Modul de lucru Lean este azi unul dintre cele mai de succes aplicat la nivel mondial, în toate domeniile de activitate pentru îmbunătățirea competitivității organizațiilor.

Lean însesamnă a produce mai mult cu mai puține resurse: spațiu, stocuri, oameni, timp.

La baza gândirii Lean stau 5 principii fundamentale:

 1. Definirea valorii din punct de vedere al clientului – pentru ce te plătește clientul;
 2. Identificarea pașilor necesari pentru crearea valorii (fluxul de valoare) și eliminarea activităților care nu sunt necesare (pierderile) pentru fiecare categorie de produse/servicii;
 3. Ordonarea activităților într-o succesiune de pași bine stabiliți astfel încât produsul/serviciul să ajungă la client fără întreruperi neprevăzute, în flux continuu;
 4. Odată stabilit fluxul aplică principiul ”pull„ pentru a ”trage„ produsul de la client spre fiecare etapă de proces;
 5. Revizuirea și îmbunătățirea continuă a sistemului.

Lean nu se axează pe procese individuale ci pe îmbunătățirea întregului flux de valoare. În procesele interne trebuie să avem aceeași atitudine critică față de orice activitate pe care o desfășurăm , ca și consumatorul final. Cu alte cuvinte principiul ”merge și așa„ nu ține.

Pentru a putea implementa o gândire Lean, ne îndreptăm în primul rând spre oameni. Lean se bazează pe o filozofie a respectului față de angajați, a încrederii în potențialul lor și a contribuției pe care fiecare angajat o are în realizarea fluxului de valoare.

Managementul Lean este un management bazat pe responsabilitate, pe implicare în rezolvarea problemelor și găsirea de soluții, pe încurajarea și susținerea nagajaților.

Printre beneficiile unui sistem Lean, se numără:

 • Reducerea defectelor
 • Reducerea orelor de efort uman
 • Reducerea spațiului de muncă
 • Reducerea stocurilor pe etapele intermediare de proces

În esență Lean înseamnă a produce mai bine, mai ieftin, atunci când cer clienții și cu o flexibilitate mai mare.

Cu toate că rezultatele implementării unui sistem Lean sunt extraordinare, drumul spre implementare nu este ușor. Lean înseamnă schimbarea unei culturi organizaționale, schimbarea de comportamente și deprinderi, schimbarea modului de a reacționa la probleme și schimbarea modului de rezolvare a problemelor. Lean implică angajații de la toate nivelele dar trebuie promovat, susținut și încurajat în primul rând de top management.

Cu toate acestea poveștile de succes a multor organizații ne întăresc ideea că merită efortul nu doar pentru beneficiile materiale ale organizației (reducerea costurilor, creșterea profitului, creșterea satisfacției clienților) ci și datorită creșterii implicării angajaților, stabilirea unei relații angajat – angajator bazată pe încredere și respect reciproc.

Procesul de implementare a metodologiei Lean este unul treptat și are la bază analiza inițială a organizației și stabilirea stării inițiale. În funcție de necesitățile organizației se determină pașii catre trebuie urmați și instrumentele folosite. De cele mai multe ori se începe cu un program de instruire privind bazele gândirii Lean, urmată de organizarea locului de muncă (5S), standardizarea proceselor și managementul vizual, crearea fluxului de valoare și eliminarea pierderilor.

Organizația poate opta pentru diferite scheme de suport, pornid de la câteva ore (4-5) pe săptămână la câteva ore pe zi în funcție de necesitățile sale și nivelul de implicare dorit. După fiecare întâlnire, cu excepția celor zilnice, organizația primește un raport privind activitatea desfășurată și un plan de acțiuni.

Vrei sa aflii mai multe?

Implementare WCM (World Class Manufacturing):

Excelența operațională este parte integrantă a strategiei de business și a sistemului de management pentru orice organizație care își dorește obținerea de performanțe stabile și sustenabile în timp.

Excelența operațională are în vedere o imagine holistică organizației, sunt optimizate toate departamentele (producție și departamente suport), sistemul de management, modul de lucru al angajaților, aparatura si fiabilitatea utilajelor.

Excelența operațională este o cultură a progresului continuu.

Devenim parteneri cu organizațiile client din toate sectoarele industriale, abordând cele mai importante și complexe probleme ale lor și dezvoltând soluții complete care vor permite clienților noștri să își atingă obiectivele și să realizeze îmbunătățiri semnificative în performanța organizațiilor lor. Modalitatea noastră individualizată de dezvoltare a soluțiilor îmbină tehnologii inovatoare, gândirea sistemică și pasiunea pentru excelență.

Ce presupune excelența operatională?

 • Măsurarea și optimizarea proceselor – începând cu analiza cost- beneficiu, stabilirea de indicatori de performanță, măsurarea și monitorizarea acestora, remodelarea proceselor afacerii astfel încât să se elimine pierderile;
 • Orientarea spre client și satisfacerea cerințelor acesteia;
 • Reducerea complexității afacerii;
 • Dezvoltarea unui model de leadership orientat spre client;
 • Dezvoltarea angajaților spre o cultură a reducerii pierderilor și a îmbunătățire continua

Folosim metode generale cum sunt 5S, creerea fluxului de valoarea, Conceptul de calitate totala (TQM) si TPM mentenanta total productivă pentru a creea soluții specifice, aplicabile situației existente și a specificului fiecărei organizații.

Principalele beneficii rezultate în urma implementării unui astfel de proces sunt:

 • Scăderea cheltuielilor operaționale;
 • Scăderea duratei proceselor;
 • Creșterea implicării angajaților;
 • Reducerea defectelor.

Primul pas pentru implementarea unui model de excelență operațională este stabilirea stării inițiale a organizației și a diferenței dintre starea inițială și starea dorită, urmează apoi stabilirea echipei și a planului de implementare.

Procesul de implementare este unul de durată, implică multă răbdare și schimbări operaționale, cu toate acestea multe organizații au experimentat calea succesului.

Organizațiile pot opta pentru diferite scheme de suport, pornid de la câteva ore (4-5) pe săptămână la câteva ore pe zi în funcție de necesitățile sale și nivelul de implicare dorit. După fiecare întâlnire, cu excepția celor zilnice, organizația primește un raport privind activitatea desfășurată și un plan de acțiuni.

Vrei să afli mai multe?

Evaluarea riscului operational

Riscul este o componentă inevitabilă a oricărei afaceri sau activități dintr-o afacere.

Orice activitate pe care o desfășurăm în cadrul organizației noastre are un anumit grad de risc.  Măsura în care suntem dispuși să identificăm, să înțelegem și să ne confruntăm cu aceste riscuri ține de fiecare dintre noi. De cele mai multe ori însă, alegem să evităm această confruntare cu riscurile.

Analiza de risc a unei organizații implică trei etape importante:

 • Identificarea riscurilor;
 • Evaluarea risurilor din punct de vedere al impactului pe care îl are fiecare risc identificat asupra organizației noastre;
 • Elaborarea unui plan de acțiuni pentru tratatea riscurilor.

Analiza de risc implică angajați de la toate nivelele organizației astfel încât se are în vedere o imagine holistică a întregii organizații și a riscurilor existente.

Principalele beneficii ale unei analize de risc operational sunt:

 • Identificarea și înțelegerea principalelor riscuri care pot afecta afacerea;
 • Înțelegerea impactului pe care aceste riscuri le au asupra afacerii;
 • Stabilirea unui plan de acțiuni, pas cu pas, pentru situațiile cu risc;
 • Identificarea punctelor vulnerabile ale afacerii;
 • Identificarea măsurilor care trebuie luate intern pentru a reduce riscurile. 

Un alt beneficiu al analizei de riscuri este că ne ajută să identificăm oportunități de creștere sau dezvoltare a afacerii. Prin implementarea unor măsuri de reducere a riscurilor putem astfel să creștem afacerea.

Analiza de risc este un proces dinamic, iar orice situație nouă trebuie analizată din perspectiva riscului asupra organizației. Gândirea pe dază de risc oferă organizațiilor flexibilitate și capacitatea de a se adapta mult mai rapid la orice situație nou apărută.

Pentru a putea implementa gândirea pe baza de  risc într-o organizație, aceasta trebuie să aibă procese bine definite și responsabilități clare, astfel încât orice schimbare va fi mai ușor de asimilat. 

Vrei să afli mai multe?

Planul de continuitate al afacerii

Planul de continuitate al afacerii oferă proceduri și procese pentru modul în care angajatorul și angajații își pot continua activitățile în situații de criză, de exemplu: dezastre naturale (cutremur, inundații, uragane), incendii, pandemii, atacuri teroriste, decesul persoanelor din conducere sau incapacitatea lor de a lua decizii, întreruperea energiei electrice, erori IT, atacuri cibernetice.

Scopul planului de continuitate al afacerii este a recupera activitatea cât mai curând cu putință.

Intocmirea planului de continuitate al afacerii este un proces în 5 pași:

 • Identificare – Identificarea riscurilor și amenințărilor care pot pune în pericol activitatea companiei;
 • Analiza resurselor cheie – Presupune identificarea procesele critice, a relațiilor dintre ele și impactul pe care îl au asupra companiei întreruperea acestora;
 • Elaborarea planului de continuitate – determinarea strategiei de răspuns la situația de criză, a modului de implementare a planului de continuitate, stabilirea rolurilor și responsabilităților și a modului de reluare a activitatii după o situație de criză;
 • Implementarea planului – instruirea angajaților și punerea în aplicare, testări succesive pentru a putea determina eficiența planului;
 • Revizuirea și îmbunătățirea planului – adaptarea și actualizarea scenariilor, astfel încât atunci când apare o situație de criză toți angajații să fie pregătiți. 

În elaborarea planului de continuitate al afacerii sunt implicați angajați de la toate nivelele organizaționale pentru a putea avea o imagine de ansamblu asupra tuturor proceselor și a organizației.

În instruirea asupra modului de reacție și în testarea planului sunt implicați toți angajații.

Principalele beneficii ale implementării uinui plan de continuitate al afacerii:

 • Capacitatea de continuare a afacerii pe timp de criză și după criză
 • Reluarea cât mai rapidă a activităților în caz de întrerupere;
 • Reducerea costurilor și a duratei întreruperii;
 • Creșterea reputației organizației în fața angajaților, clienților și furnizorilor;
 • Reducerea riscului financiar;

Pe lângă aceste beneficii directe asupra organizației, putem adăuga și unele indirecte, cum ar fi:

 • O înțelegere mai bună a proceselor organizației și a relațiilor dintre acestea;
 • Identificarea proceselor cheie;
 • Creștea stabilității organizației.

Este important de știut că toate organizațiile pot implementa un plan continuitate al afacerii, indiferent de domeniul de activitate sau numărul de angajați.

Complexiatea planului de continuitate al afacerii depinde atât de numărul de angajați, cât și de domeniul de activitate și de complexitatea proceselor organizaționale.

Vrei să afli mai multe?

Cine poate beneficia de serviciile noastre:

Orice organizatie din domeniul:

Producție
Servicii
Funcții publice

Sau orice funcție în cadrul unei organizații:

Relații cu clienții
Operațiuni
Vânzări
HR
Contabilitate
IT