Reprezintă unul din cele mai puternice instrumente de analiza a poziției strategice a unei organizatii. Scopul analizei este, pe de o parte de a oferi o privire de ansamblu asupra organizației (puncte tari, puncte slabe, oportunități și amenințări), cât și de a ne ajuta în alegerea strategiei corecte de dezvoltare.

SWOT, sunt acronimele de la:

S=StrengthsPuncte tari – acele caracteristici care fac posibilă atingerea obiectivelor. Care sunt activitățile care sunt benefice organizației, ce facem bine. De ex: oameni bine instruiți, procese bine definite, unicitatea produselor sau serviciilor noastre, suntem flexibili, etc.

W=Weaknesses – Puncte slabe – zonele de vulnerabilitate ale organizației, care ne impiedică să ne atingem obiectivele. De ex: lipsa unei strategii pe termen lung, procese/proceduri birocratice, lipsa unor activități de control, monitorizare, etc.

O=Opportunities – Oportunități – tendințe date de mediul extern, dar nu numai. De exemplu: o nouă piață de desfacere, dezvoltarea unui nou produs, noi clienți, noi parteneri, oferirea de servicii noi, etc.

T=Threats – Amenintari – Factori care pot impiedica creșterea organizației (riscuri): rezistența la schimbare, fluctuația de personal, furnizori unici pentru materii prime critice, lipsa de personal specializat, etc.

O analiză SWOT eficientă, începe prin a pune intrebările corecte. Atunci când efectuăm o analiză SWOT este bine să privim organizația în ansamblu și să luam în considerare toți factorii din interiorul și exteriorul firmei care ne pot influența.

Odată efectuată, analiza nu va rezolva singură problemele cu care ne confruntăm. Adevarata valoare a acestei analize constă în a ne determina să găsim cele mai bune metode pentru a putea transforma:

  • oportunitățile în puncte tari,
  • amenințările în oportunități,
  • punctele slabe în puncte tari și
  • de a valorifica punctele tari ale organizatiei.

Sharing is caring!