Atunci când suntem la început de drum într-o afacere, principalul nostru obiectiv este să generăm destul venit pentru a ne acoperi cheluielile lunare (salarii, chirii, utilitati, etc.). Pe măsură ce afacerea se dezvoltă, începem să ne gândim la obiective pe termen lung. La cum va arăta afacerea nostră peste 5 ani. Ceea ce este o practică foarte bună.

Ce ne lipsește însă, de cele mai multe ori, este definirea modului în care vom ajunge unde ne-am propus. Fără a ști care este calea pe care trebuie să o urmăm, obiectivele setate vor părea mereu niște ținte nerealiste pe care nu le putem atinge.

Obiectivele sunt instrumente de business foarte puternice care:

 • ne ajută în definirea direcției organizației;
 • ne ghidează în stabilirea modului în care vom putea atinge ceea ce ne-am propus;
 • sunt elemente de bază în setarea de indicatori relevanți pentru afacere;
 • ne ajută în motivarea și implicarea angajaților;
 • sunt baza modului de măsurare a performanței;
 • ne ajută să ne concentrăm pe activitățile care aduc valoare.

Cu toate acestea, intr-un studiu realizat de R.Kaplan și D.Norton se spune că:

 • 9 din 10 companii nu reușesc să iși atigă obiectivele;
 • Doar 25% din manageri au obiectivele legate de strategia de business;
 • Doar 5% dintre angajați înțeleg strategia de business și obiectivele;
 • 60% dintre organizații nu își leagă bugetul cu obiectivele.

În aceste condiții poate este important să ne intrebăm ce ar trebui să facem diferit? Cum putem să ne atingem obiectivele?

Este bine să privim setarea de obiective ca pe un proces a cărui pași sunt:

1. Definirea viziunii organizației

Viziunea unei organizații este proiecția ei în timp. Cu alte cuvinte, unde îți dorești să fie organizația ta peste, să zicem, 5 ani. Cât de mult îți doresti să crească? Care vor fi activitățile care se vor desfășura?

A avea o viziune clară ne va inspira să setăm obiective. Ne va ajuta să ne stabilim direcția și prioritățile afacerii.

2. Setarea de obiective SMART

De multe ori ni se pare banal să vorbim despre obiective. Oricine poate să își seteze obiective. Așa este, oricine poate, dar ce fel de obiective ne setăm? Și mai ales de ce? Sunt obiectivele afacerii noastre relevante pentru ceea ce facem noi? Ne ajută să creștem? Sau sunt scrise pe o hartie și le verificăm la sfârșitul anului?

Ce sunt obiectivele SMART? Sunt:

Specifice – descriu exact unde vreau să ajung;

Măsurabile – măsoară gradul de realizare a obiectivului;

Abordabile/ acționabile – pot fi îndeplinite, dar mă scoat din zona de confort;

Realiste – relevante pentru organizație;

Măsurabile în timp – până când se vor realiza.

Despre obiective SMART vă invit să citiți mai multe în articolul: „Obiective SMART…Ce sunt și cu ce mă ajută?”

3. Cele 4 dimensiuni ale obiectivelor și analiza SWOT

În definirea obiectivelor afacerii trebuie să avem în vedere imaginea holistică a organizației noastre. De aceea, pentru dezvoltarea sustenabilă a unei organizației este bine să stabilim 4 tipuri de obiective: 

 • Financiare – în care avem în vedere creșterea financiară;
 • Obiective legate de clienți – care au ca scop creșterea numărului de clienți, fidelizarea celor existenți;
 • Operaționale (procese interne) – creșterea eficienței proceselor interne;
 • Organizaționale – pentru creșterea nivelului de cunoștințe al angajaților, formarea și implicarea lor.

Toate acesta trebuie corelate între ele pentru o creșterea stabilă și sustenabilă a organizației.

Un alt factor important de luat în considerare este analiza SWOT a afacerii. Un obiectiv setat pe punctele tari ale afacerii are mai multe șanse de a fi realizat decât unul setat pe punctele slabe.

Realizarea analizei SWOT ne va ajuta să descoperim care sunt punctele forte ale afacerii nostre și punctele slabe. Acestea trebuie conștientizate pentru a le putea adresa și transforma în puncte tari. Oportunitățile de afaceri trebuie explorate. Efectele amenințărilor asupra afacerii diminuate prin planuri de reacție și răspuns.

Despre analiza SWOT, găsiți mai multe în articolul ”Analiza SWOT„.

4. Creearea planului de atingere a obiectivelor

De cele mai multe ori, activitatea de stabilire a obiectivelor se oprește aici.

Avem obiective de creștere, pe care probabil le vom verifica la sfârșitul anului. Și cel mai probabil vom constata că nu le-am atins. Vom invoca, cel mai adesea o scuză. Sigur ceva s-a întâmplat, ceva extern nouă, ne-a împiedicat să ne atingem obiectivele setate. Sau pur și simplu, nu erau abordabile….Hmmm… Oare chiar așa să fie?

Pentru a ne atinge ceea ce ne-am propus, nu este de ajuns doar o definiție. Este bine să stabilim și modul în care ne vom atinge obiectivele. Cu alte cuvinte, să dezvoltăm un plan. Să definim ce avem de făcut pas cu pas.

Cel mai eficient mod este de a împărți acest drum în porțiuni mici, să definim puncte critice (milestone-uri). Odată atinse aceste puncte, vom ști că ne apropiem de ținta finală. Mai mult decât atât, vom ști și ce mai avem de făcut.

5. Comunicarea planului către angajați

Atingerea obiectivelor afacerii nu ține doar de conducătorul organizației, toți angajații trebuie implicați. De aceea este bine să cascadăm obiectivele pentru fiecare departament și persoană în parte. De aceea planul trebuie comunicat către toți angajații și actualizat periodic.

6. Revizuirea periodică

Revizuirea periodică a obiectivelor ne va indică cât de departe suntem de atingerea lor. Pe de altă parte vom vedea și eventualele probleme care au apărut. Este foarte util să folosim managementul vizual (grafice Pareto, culori, indicatori vizuali). În acest fel vom înțelege mai ușor ce a fost relizat și ce mai trebuie.

7. Sărbătorește cu echipa atingerea obiectivelor

Obiectivele SMART nu sunt ușor de atins, ne scot din zona de confort. Motiv pentru care orice mic succes trebuie sărbătorit împreună cu echipa. Așa vom găsi motivați și curajul de a merge mai departe. 

La final, câteva sfaturi practice:

 • Comunică orice schimbare;
 • Continuitatea obiectivelor de la un an la altul, asigură continuitatea afacerii;
 • Măsoară statusul de realizare al obiectivelor
 • Afișează obiectivele la loc vizibil pentru toți angajații.

Așadar, data următoare când îți vei seta obiectivele afacerii, ia în considerare viziunea organizației. Definește modul de atingere al obiectivelor, implică angajații și revizuiește periodic statusul lor.

Sharing is caring!