Într-o lume în care calitatea și încrederea devin din ce în ce mai importante, organizațiile se confruntă cu provocări tot mai mari în a-și asigura conformitatea cu standardele internaționale și în a-și îmbunătăți performanța. În acest context, certificarea ISO 9001 reprezintă o piatră de temelie esențială pentru succesul organizațional.

Certificarea ISO 9001 este o recunoaștere oficială a faptului că o organizație a implementat și continuă să mențină un sistem de management al calității în conformitate cu cerințele standardului ISO 9001. Aceasta demonstrează angajamentul organizației față de calitate și oferă o încredere sporită clienților și partenerilor de afaceri.

Ce este ISO 9001?

ISO 9001 este un standard internațional care specifică cerințele pentru un sistem de management al calității (SMC). Acest standard ajută organizațiile să își îmbunătățească performanța și să îndeplinească cerințele clienților și ale altor părți interesate.

Organizațiile folosesc standardul pentru a demonstra capacitatea de a furniza în mod constant produse și servicii care îndeplinesc cerințele clienților și reglementărilor. Acest standard a fost dezvoltat de către Organizația Internațională pentru Standardizare (ISO) și este cel mai popular standard din seria ISO 9000, fiind singurul pe care organizațiile îl pot certifica. 

ISO 9001 a fost publicat pentru prima dată în 1987 de către Organizația Internațională pentru Standardizare (ISO), o agenție internațională compusă din organismele naționale de standardizare din peste 160 de țări. Versiunea actuală a ISO 9001 a fost lansată în septembrie 2015.

Certificarea ISO – Definitie și concept

Certificarea ISO 9001 este un proces prin care o organizație primește o confirmare oficială că sistemul său de management al calității îndeplinește cerințele standardului internațional ISO 9001.

Certificarea ISO 9001 poate spori credibilitatea unei organizații, demonstrând clienților că produsele și serviciile sale îndeplinesc criteriile și condițiile standardului, precum și așteptările lor. În unele cazuri sau în anumite industrii, certificarea este necesară sau obligatorie prin lege. 

Procesul de certificare include implementarea cerințelor ISO 9001:2015 și apoi finalizarea cu succes a unui audit al registratorului care confirmă că organizația îndeplinește aceste cerințe.

Obținerea certificării ISO 9001:2015 dovedește că organizația::

 • Respectă liniile directoare ale standardului ISO 9001
 • Își îndeplinește propriile cerințe
 • Îndeplinește cerințele clienților și cerințele statutare și de reglementare
 • Menține documentația în mod corect și constant

Organizațiile ar trebui să ia în considerare următoarele când încep să se pregătească pentru o certificare a sistemului de management al calității ISO 9001:

 • Costurile organismului de certificare pentru auditurile de înregistrare, supraveghere și recertificare ISO 9001
 • Nivelul actual de conformitate cu cerințele ISO 9001
 • Totalitatea resurselor pe care compania o va dedica pentru dezvoltare și implementare
 • Sprijinul necesar din partea unui consultant extern și costurile asociate

Cum obții certificarea ISO 9001 – Etape

Cum obții certificarea ISO 9001 - Etape

Pentru a obține certificarea ISO 9001, organizația trebuie să urmeze următoarele etape:

Cunoașterea și înțelegerea standardului

Organizația trebuie să studieze cerințele standardului ISO 9001 și să înțeleagă modul în care se aplică activităților sale și contextului său specific.

Evaluarea inițială

Organizația trebuie să efectueze o evaluare internă pentru a identifica lacunele și neconformitățile actuale în raport cu cerințele standardului. Acest proces implică revizuirea politicilor, procedurilor și practicilor existente și identificarea măsurilor necesare pentru a le îmbunătăți.

Elaborarea și implementarea sistemului de management al calității

Organizația trebuie să dezvolte și să implementeze un sistem de management al calității în conformitate cu cerințele ISO 9001. Acest sistem trebuie să acopere toate aspectele relevante ale activităților organizației și să fie documentat.

Auditul intern

Organizația trebuie să efectueze audituri interne periodice pentru a verifica conformitatea sistemului de management al calității cu cerințele standardului ISO 9001 și pentru a identifica eventualele neconformități și zone de îmbunătățire.

Auditul extern și certificarea

Organizația trebuie să angajeze o organizație de certificare independentă care să efectueze un audit extern pentru a evalua sistemul de management al calității. Dacă organizația îndeplinește cerințele standardului ISO 9001, aceasta va primi certificarea ISO 9001, care confirmă că sistemul de management al calității este în conformitate cu standardele internaționale.

Beneficiile ISO 9001

Certificarea ISO 9001 oferă organizațiilor un set solid de principii și practici care promovează calitatea. Beneficiile aduse de această certificare pot contribui la succesul pe termen lung al organizațiilor într-un mediu de afaceri competitiv.

Certificarea ISO 9001 aduce o serie de avantaje organizațiilor, inclusiv:

 • Creșterea satisfacției clienților și angajaților
 • Dezvoltarea eficienței operaționale
 • Optimizarea gestionării riscurilor
 • Îmbunătățirea culturii organizaționale
 • Consolidarea relațiilor cu furnizorii
 • Acces la noi oportunități de afaceri

Pentru cine se aplică certificarea ISO 9001?

ISO 9001:2015 se aplică oricărei organizații, indiferent de dimensiune, activitate sau locație geografică. Acesta poate fi utilizat de către organizații de orice tip, inclusiv de companii comerciale, organizații non-guvernamentale, instituții, organizații non-profit și altele. Peste un milion de organizații din peste 160 de țări au aplicat cerințele standardului ISO 9001 sistemelor lor de management al calității.

ISO 9001 este relevant pentru toate organizațiile care doresc să își îmbunătățească sistemul de management al calității, să asigure conformitatea cu cerințele clienților și să atingă niveluri mai înalte de performanță și eficiență. Aplicarea ISO 9001 poate fi benefică atât pentru organizațiile care furnizează produse, cât și pentru cele care oferă servicii.

Întrebări frecvente


Care este scopul ISO 9001?

Scopul ISO 9001 este de a ajuta organizațiile să îmbunătățească calitatea produselor și serviciilor oferite, să satisfacă cerințele clienților, să sporească eficiența operațională și să atingă succesul pe termen lung.

Cum pot obține certificarea ISO 9001?

Pentru a obține certificarea ISO 9001, o organizație trebuie să implementeze și să mențină un sistem de management al calității care să îndeplinească toate cerințele standardului. Procesul de certificare implică adesea evaluarea externă a QMS-ului de către o organizație de certificare acreditată. Auditul verifică conformitatea cu cerințele ISO 9001 și confirmă dacă sistemul este adecvat, eficace și îmbunătățit continuu.

Ce beneficii aduce implementarea ISO 9001?

Implementarea ISO 9001 poate aduce numeroase beneficii organizației, cum ar fi îmbunătățirea calității produselor și serviciilor, creșterea satisfacției clienților, reducerea costurilor, sporirea eficienței operaționale, îmbunătățirea comunicării și responsabilității în interiorul organizației, cât și creșterea competitivității pe piață.

Care este diferența dintre ISO 9001:2015 și versiunile anterioare?

ISO 9001:2015 este cea mai recentă versiune a standardului, înlocuind versiunile anterioare cum ar fi ISO 9001:2008. Principalele diferențe includ abordarea bazată pe riscuri și o mai mare accentuare pe înțelegerea contextului organizațional, intereselor părților interesate și gestionarea riscurilor. De asemenea, ISO 9001:2015 promovează o abordare mai orientată către procese, încurajează inovația și aduce alte îmbunătățiri pentru a se asigura că standardul rămâne relevant și util în medii de afaceri în continuă schimbare.

Sharing is caring!