Controlul calității se asigură că bunurile defecte nu ajung la public. Acesta poate fi realizat în diverse moduri,  inclusiv prin testarea produselor, revizuirea proceselor de fabricație și stabilirea de repere. Toate acestea se fac pentru a monitoriza variațiile semnificative în ceea ce privește un produs.

Ce este controlul calității?

Controlul calității este un proces prin care o afacere își propune să mențină sau să îmbunătățească calitatea produselor. Controlul calității are nevoie de un mediu în care atât conducerea, cât și angajații să aspire la perfecțiune. Acest lucru se realizează prin instruirea personalului, stabilirea unor referințe pentru calitatea produselor și testarea acestora pentru a verifica variațiile semnificative din punct de vedere statistic.

Un aspect semnificativ al controlului calității este stabilirea unor controale bine definite. Aceste controale ajută la standardizarea atât a producției, cât și a reacțiilor la problemele de calitate. Limitarea spațiului pentru eroare prin specificarea activităților de producție care trebuie să fie realizate de către anumite persoane reduce șansa ca angajații să fie implicați în sarcini pentru care nu au pregătire adecvată.

Importanța controlului calității

Calitatea în procesul de fabricație este esențială pentru a asigura că produsele îndeplinesc standardele și cerințele specifice. Controlul calității produselor reprezintă un aspect crucial al acestui proces, implicând monitorizarea fiecărei etape, începând de la primirea materiilor prime și până la obținerea produsului final. Într-o abordare tradițională, această responsabilitate este încredințată unei persoane, cu scopul de a identifica și limita defectele care ar putea afecta produsul livrat clientului.

Cu toate acestea, acest mod de operare se dovedește adesea ineficient, bazându-se pe judecata umană, ceea ce poate conduce la costuri mari și timpi de reacție extinși. Transferarea responsabilității către operatori poate fi o soluție, dar există riscul ca aceștia să nu efectueze controlul corespunzător, permițând astfel defectelor să ajungă la client.

Eficientizarea controlului calității

O alternativă eficientă constă în implementarea unei metode care combină autocontrolul operatorilor cu controlul calității. Astfel, fiecare punct de lucru în fabrică are definit un proces de control, efectuat de către operatori, iar departamentul de calitate efectuează inspecții regulate și aleatorii. Controlul final rămâne responsabilitatea departamentului de calitate.

Această abordare implică instruirea operatorilor, standardizarea muncii și instruirea privind controlul calității produselor în fabrică. Rezultatul final constă în asumarea defectelor de către operatori și implicarea lor activă în asigurarea calității.

Pentru a implementa cu succes această strategie, este esențial să existe un plan de control pe flux. Acest plan trebuie să detalieze pentru fiecare punct de lucru: momentul controlului, aspectele verificate, modalitatea de control, instrumentele necesare, pașii pe care trebuie să-i urmeze operatorul, limitele admise (standardele), și acțiunile pe care operatorul trebuie să le întreprindă în cazul depășirii acestora sau apariției defectelor.

Prin această abordare, se dezvoltă o cultură orientată spre calitate, integrată în procesul de fabricație, și nu doar la final. 

planurile de control

Planurile de control 

În cadrul unei fabrici sau hale de producție, se conturează de obicei trei planuri de control al calității:

Planul de control pentru materii prime

Acest plan detaliază tipul de materie primă principală utilizată în producție, precum și caracteristicile pe care aceasta trebuie să le îndeplinească pentru a fi integrată în fluxul de producție. El cuprinde, de asemenea, procedurile de control calitativ care au loc la recepția materiei prime sau înainte de a intra în procesul de producție.

Planul de control al produției pe flux

Aici sunt înregistrate tipurile de controale efectuate de operatori în fiecare etapă a producției, valorile maxime admise, și acțiunile necesare în cazul depășirii limitelor. Acest plan include, de asemenea, detaliile privind activitățile de control desfășurate de către personalul specializat de la Centrul Tehnic de Control (CTC).

Planul de control al calității finale

Acest plan oferă o perspectivă detaliată asupra controalelor efectuate înainte de ambalare și livrare. De obicei, este realizat de către un inginer de calitate, dar, în anumite tipuri de producție, poate fi implementat și de către operatorii de linie, cu controale aleatoare realizate de inginerul de calitate.

Planurile de control în industria de servicii

Într-un context de servicii, similar cu producția, furnizarea de servicii urmează un flux intern cu etape și pași bine definiți. Puncte de control interne și parametrii specifici sunt stabiliți pentru a asigura că serviciul îndeplinește standardele de calitate în orice moment. Notabil este faptul că in servicii, controlul calității finale este adesea efectuat de către client, facilitând identificarea imediată a oricăror defecțiuni.

Prin definirea standardelor interne, implementarea unui plan de control al calității și realizarea unui control în fiecare etapă, ne asigurăm că serviciul oferit clienților se conformează standardelor noastre interne de calitate. 

Atât în producție, cât și în servicii, succesul planurilor de control depinde în mare măsură de nivelul de instruire al operatorilor și angajaților cu privire la pașii și activitățile necesare pentru a asigura standardele de calitate, indiferent dacă acestea sunt interne sau externe.

Sharing is caring!