Toate organizațiile au o strategie de business – mai mult sau mai puțin definită – după care își aliniază planurile. Însă puțini sunt cei care înțeleg importanța transmiterii acestei strategii la nivelul angajaților. 

Strategia organizațională contribuie la structurarea resurselor în așa fel încât să susțină întreaga activitate a organizației. Dacă este folosită în mod corect, ea poate îmbunătăți procesul de luare a deciziilor și apropia membri organizației, datorită scopului comun pe care îl împărtășesc.

Ce este strategia organizațională?

Strategia organizațională este suma activităților pe care o companie intenționează să le implementeze, cu scopul de a-și atinge obiectivele pe termen lung. Împreună, aceste activități formează un plan strategic pentru cel puțin un an, ce necesită implicarea personalului de la toate nivelurile. 

Strategia organizațională cuprinde puncte specifice care detaliază modul prin care compania va ajunge la rezultatul dorit. Această strategie trebuie să pornească de la misiunea companiei, care explică care este scopul său și unde dorește să ajungă. 

De la strategie la rezultat

Drumul de la strategie la rezultat nu este ușor, însă un plan structurat cu pași concreți și respectat de fiecare angajat va garanta succesul  întregii organizații.

Strategia de business oferă ghidare spre reușită și încurajează consistența în acțiuni, educând echipa să își prioritizeze activitățile care se concentrează asupra obiectivului principal. Respectarea sarcinilor, transparența și comunicarea dintre departamente joacă un rol crucial în atingerea rezultatului dorit. 

Ce este strategia organizationala - pasi pentru o strategie de business de succes

5 pași pentru o strategie organizațională de succes

Precum resursele sunt limitate, buna repartizare și utilizare a lor poate face diferența în ceea ce vei obține la final. Astfel, dacă-ți dorești o strategie organizațională de succes, încearcă să respecți acești 5 pași care te vor ajuta să-ți îndeplinești planul:

1. Privește-ți organizația ca pe un sistem. Ea nu funcționează izolat, ci într-un sistem complex care influențează direct modul de desfășurare al activităților. Pentru a nu omite unele aspecte care pot îngreuna demersurile, se recomandă realizarea unei analize SWOT sau PESTLE, care va ajuta în crearea unei imagini mai concrete asupra organizației  atât la nivel micro, cât și macro.

Toți acești factori intervin în diverse arii ale implementării strategiei, precum modul și timpul necesar proceselor definite. Tot în prima etapă, pot fi incluse analize privind părțile interesate și un registru de riscuri organizaționale.

2. Stabilește-ți strategia potrivită. Harta strategiei organizației te ajută în definirea modului în care ea va livra valoare clienților, bazându-se pe strategii de creștere și dezvoltare. Harta proceselor va fi baza comunicării strategiei la toate nivelurile.  

3. Setează-ți obiectivele. Pornind de la harta strategiei, ține cont de factorii care influențează organizația și apoi definește-ți obiectivele luând în considerare 4 direcții: financiar, client, procese și instruire profesională. Toate cele  4 direcții sunt legate între ele, de exemplu: o creștere financiară trebuie susținută de performanța anumitor procese, de cunoștințele persoanelor implicate și de satisfacția clienților.

4. Concentrează-te pe cascadarea obiectivelor, definirea de KPI și planul de implementare. Toate departamentele responsabile trebuie să cunoască obiectivele și să lucreze împreună  la atingerea lor. Stabilirea indicatorilor de performanță te ajută în cunoașterea unor variante ideale cu care să compari periodic rezultatele, oferind posibilitatea corectării eventualelor erori.

5. Monitorizează activitatea și rezultatele obținute. Această etapă are rolul de a ține sub control parcursul organizației, cu posibilitatea optimizării proceselor și îmbunătățirea rezultatelor. 

Sharing is caring!